Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Procedury funkcjonowania nauki zdalnej w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie,

obowiązujące od 20 grudnia 2021 r. - otwórz

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 (od 28.03.2022 r.) - otwórz

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w autobusie szkolnym - otwórz

BEZPIECZNA SZKOŁA - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - otwórz

 

E-dziennik instrukcja dla rodziców - otwórz 

Instrukcja usprawiedliwiania nieobecności przez e-dziennik -  otwórz

Instrukcja pierwszego logowania do Microsoft 365 (Teams) - otwórz

 

Statut Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie - otwórz

Raport z ewaluacji problemowej 2019/2020 - otwórz

Plan Pracy Szkoły  - otwórz

Program wychowawczo - profilaktyczny - otwórz

Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej - otwórz

Regulamin Świetlicy Szkolnej - otwórz

Regulamin wycieczek - otwórz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych - otwórz

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu - otwórz

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego - otwórz

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - otwórz

Szkolny zestaw programów nauczania - otwórz

Linki do podstawy programowej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

 

 Instrukcja:

W celu prawidłowego otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader.

Jeżeli chcemy otworzyć plik klikamy lewym przyciskiem myszy na napis otwórz pdf.

Jeżeli chcemy zapisać plik na komputerze wykonujemy następujące czynności:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na napis "otwórz pdf"

2. Wybieramy z menu kontekstowego (menu podrecznego) - Zapisz element docelowy jako...

3. Wskazujemy miejsce docelowe w którym chcemy zapisać plik np. Pulpit.

4. Klikamy na przycisk Zapisz.