Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

 

 Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi Pani Anna Walachowska

 

Plan pracy Doradcy Zawodowego

obowiązuje od 13 lutego 2023 r.

 

poniedziałek

 

wtorek

 

 

środa

 

czwartek

 

 

piątek

 11:25 - 12:25
9:30 - 10:30

----------

9:25 - 10:25
9:25 - 10:25

 

 

 

Celem doradztwa zawodowego jest: 

- przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności

  zawodowej,

- wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,

- umiejętność określenia własnych predyspozycji i zainteresowań,

- dostarczenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.

Kształcenie zawodowe w Branżowej Szkole I stopnia

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że poszukujemy sposobów na realizację podstawy programowej metodami pracy zdalnej. E-zasoby do kształcenia 
z przedmiotów zawodowych są niewielkie. W związku z tym Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego https://rcre.opolskie.pl/2020/03/16/e-zasoby-w-ksztalceniu-zawodowym/,  przygotowała dla uczniów skromny spis stron z których można korzystać. Są to propozycje dla klas drugich i trzecich.

Najbardziej aktualne są zasoby do nauki :
- języka obcego ukierunkowanego zawodowo: https://www.learnetic.pl/bezplatne-e-zasoby-dla-szkol-branzowych-do-nauki-jezyka-angielskiego-ukierunkowanego-zawodowo
- kształcenia  zawodowego: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/p/ucz-sie-on-line-za-darmo.html?fbclid=IwAR1yxkDzJAZFZE6LIVM8tTDuVZsqJ5bqQlIYYfIPCWods
ZFqJ3cqxq92vo

- przykładowe testy egzaminacyjne do PP KZ 2012 i 2017 : https://e-zawodowe.pl/search?s=
- kursy e-learningowe obejmujące część efektów kształcenia z podstawy programowej 2012/2017 (bo one obie w zakresie efektów kształcenia w ramach kwalifikacji niewiele się różnią) udostępnione na stronie ORE: https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html