Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Informacje / Dokumentacja

 

Regulamin Rady Rodziców - otwórz 

 Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 - otwórz 

 Składka na Radę Rodziców

Wpłaty można dokonać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto bankowe.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat: 

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Brennie

Ewelina Gąda

65 8669 0001 3008 0080 2604 0002

w tytule: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

 

 

Ubezpieczenie NNW AVIVA Twoje Dziecko na rok szkolny 2021/2022

Na zbliżający się rok szkolny 2021/2022 Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie wybrała ofertę firmy Aviva, która przygotowała wyjątkowe rozwiązanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla naszych dzieci.

Pani Małgorzata Latus, agent AVIVA 

W przypadku pytań można się kontaktować pod numerami tel: 601-066-301 lub 768 660-130

Poprzez poniżej zamieszczony link:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=AF03CCC39539D622EF610AB7BDC76CAC78AAA10FE3AE27C8D7A81C62DE4797F0

rodzice (opiekunowie prawni) dziecka sami dokonują zakupu ubezpieczenia wybierając jeden z sześciu możliwych wariantów, postępując zgodnie z instrukcją dokonują elektronicznie płatności – zostaną automatycznie przekierowani na stronę banku lub dokonają płatności kartą kredytową. Zachęcamy rodziców do tej ścieżki zakupu ubezpieczenia, jest on szybki i wygodny a przede wszystkim bezgotówkowy.

Załączniki:

  • Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia otwórz 
  • Ulotka 2021-09-06 otwórz 
  • OWU Twoje Dziecko otwórz 
  • Załącznik do OWU  otwórz 

Informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.

Wariant ubezpieczenia wybiera indywidualnie każdy rodzic/opiekun wg uznania.