Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Wydarzenie

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła

I stopnia

Okres I

 1.09.2022 r. – 27.01.2023 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022 r. 
Termin wypełniania przez wychowawców dokumentacji szkolnej (arkusze, teczki wychowawcy, dziennik elektroniczny) 05.09.2022 r. (26.09.2023 r.)
Termin przekazania planów dydaktycznych w formie elektronicznej 05.09.2022 r.
Termin przekazania kryteriów oceniania w formie elektronicznej
05.09.2022 r.
Zagospodarowanie wszystkich gazetek i gablot ściennych w klasach i na korytarzach

do 07.09.2022 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

06.10.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2022 r.

11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2022 r.

Złożenie deklaracji na egzamin zawodowy --- ---

Jasełka

22.12.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022 r.
Wystawienie ocen za I okres

do 26.01.2023 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 01.2023 r.

Próbny egzamin zewnętrzny

wg oferty
 
Ferie zimowe 30.01.2023 r. - 12.02.2023 r.
Okres II 28.01.2023 r. – 31.08.2023 r.
Dzień Patrona Szkoły (Bieg Powstańczy)
16.02.2023 r. (12.02.2023 r.)
Rekolekcje wielkopostne 6 - 8.03.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11.04.2023 r.
Egzamin zewnętrzny 23 - 25.05.2023 r.

2-7.06.2023 r.

Majowe Święta
08.05.2023 r.
Dzień Dziecka 01.06.2023 r.
Podanie do wiadomości ocen przewidywanych/wystawienie ocen rocznych
07.06.2023 r. / 14.06.2023 r.
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r.

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2022 r.

02.05.2023 r.

23-25.05.2023 r.

26.05.2023 r.

09.06.2023 r.

22.06.2023 r.

31.10.2022 r.

02.05.2023 r.

25.05.2023 r.

26.05.2023 r.

09.06.2023 r.

22.06.2023 r