Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

obowiązujące w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

- klasa I - otwórz

- klasa II - otwórz

- klasa III - otwórz

Język angielski klasa I-III - otwórz

Język polski kl. IV - otwórz

Język polski - kl. V - otwórz

Język polski kl. VI - otwórz

Język polski kl. VII - otwórz

Język polski kl. VIII - otwórz

Zasady oceniania z j. polskiego (Agata Sadowska - Nędza) otwórz

Zasady oceniania z j. polskiego (Dorota Pytlik) otwórz

Język polski kl. Iz, IIz, IIIz  - otwórz

Historia - szkoła podstawowa - otwórz

Historia - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Historia i teraźniejszość - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Wos - szkoła podstawowa - otwórz

Wos - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Fizyka kl. VII i VIII - otwórz

Plastyka - szkoła podstawowa - otwórz

Muzyka - szkoła podstawowa - otwórz

Technika - szkoła podstawowa - otwórz

Matematyka kl. IV i Iz - otwórz

Matematyka kl. V, VII, VIII i IIz - otwórz

Chemia - szkoła podstawowa - otwórz

Chemia - branżowa szkoła I stopnia -  otwórz

Biologia szkoła podstawowa - otwórz

Język niemiecki - otwórz

Język angielski klasa IV-VIII - otwórz

Język angielski - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Wychowanie fizyczne - otwórz

Religia - otwórz

Podstawy Przedsiębiorczości - otwórz

Edukacja dla bezpieczeństwa - otwórz

Informatyka - szkoła podstawowa - otwórz

Informatyka - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Geografia - szkoła podstawowa - otwórz

Geografia - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Przyroda - otwórz