Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Wychowanie do życia w rodzinie

   Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” realizowany jest od klasy IV Szkoły Podstawowej. Omawiamy nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka (to stanowi tylko pewną część – po 5 zajęć w oddzielnych grupach), ale przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmujemy zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre, a także mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd.  Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

   Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

 1. Rodzina
 2. Dojrzewanie
 3. Seksualność człowieka.
 4. Życie jako fundamentalna wartość.
 5. Płodność.
 6. Postawy

   Zajęcia odbywają się na podstawie Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król oraz Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas I – III szkoły branżowej I stopnia „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król.

Specyfika zajęć Wychowania do życia w rodzinie polega na swobodnym wypowiadaniu się uczniów, wyrażania swoich opinii i poglądów. Nauczyciel może odnotować zaangażowanie uczniów na zajęciach w postaci pochwał.

Programy nauczania

Szkoła podstawowa

Branżowa Szkoła I stopnia

 
 
Nauczyciel na zajęciach korzysta z następujących pomocy dydaktycznych: podręcznika "Wędrując ku dorosłości" autorstwa Magdaleny Guziak-Nowak i Teresy Król, ćwiczeń "Wędrując ku dorosłości" pod red. Teresy Król oraz prezentacji multimedialnych "Wędrując ku dorosłości" Barbary Charczuk.
Numery ewidencyjne dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:
 

Szkoła podstawowa

 • Klasa 4 – 920/1/2017
 • Klasa 5 – 920/2/2018
 • Klasa 6 – 920/3/2019
 • Klasa 7 – 920/4/2017
 • Klasa 8 – 920/5/2019

Branżowa Szkoła I stopnia

 • Klasa 1 – 1070/1/2019
 • Klasa 2 – 1070/2/2020
 • Klasa 3 – 1070/3/2021